TS 151:2009

Staða:

Fellur úr gildi - 20.3.2014

Íslenskt heiti:

Tæknireglur um fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði - Loftnetskerfi, netkerfi, símkerfi, hússtjórnarkerfi

Enskt heiti:

Technical rules on telecommunications wiring in residential premises – Antenna systems, network systems, telephone systems, building management systems

Tækninefnd:

ÍST/RST

ICS flokkur:

33.020

Auglýst:

20.3.2014

Umfang (scope):

Þessi staðall byggist á evrópskum stöðlum sem hafa verið staðfestir sem íslenskir staðlar, svo sem CENELEC-stöðlunum, reglum Póst-og fjarskiptastofnunar númer 1111/2015 um innanhúss fjarskiptalagnir og hefðum og venjum um gott handverk og frágang. Staðallinn ÍST 151:2016 tekur við af tækniforskriftinni TS 151:2009 sem er fallin úr gildi. Þessi staðall er saminn fyrir hönnuði, verktaka, kaupendur og seljendur íbúðarhúsnæðis til að húsnæðið uppfylli nútímalegar kröfur. Þetta á við um nýbyggingar, endurnýjun fjarskiptalagna og -búnaðar í eldri húsum og viðhald. Staðallinn fjallar bæði um hönnun, efnisval, handverk og skil á verki. Verkkaupi getur nú gengið frá samningi við verktaka áður en verk er hafið, þar sem tekið er fram að verkið skuli vera unnið samkvæmt ÍST 151:2016. Með þessu tryggir verkkaupi sér eftirfarandi: – að tæknilegum stöðlum sé fylgt, – að lagnir séu í samræmi við þann flokk húsnæðis sem hann kýs, – að frágangur á lögnum sé fullnægjandi, – að skýrslu og teikningu sé skilað í lok verksins. Verkkaupa er samt sem áður í sjálfsvald sett, hversu ítarlega staðlinum er fylgt við uppbyggingu fjarskiptakerfis hans. Frávik frá kröfum staðalsins skulu skilgreind í verksamningi. Sé verkið unnið samkvæmt þessum staðli tryggir verkkaupi sér að efnisval uppfylli staðla, kerfið sé hannað samkvæmt stöðlum, fylgt sé reglum Póst-og fjarskiptastofnunar um innanhúss fjarskiptalagnir, handverkið sé unnið samkvæmt hefðum og venjum og að hann geti fengið gögn í hendurnar (teikningu, mælingaskýrslu) að loknu verki. Í tækniskýrslu (lokaskýrslu) fyrir fjarskiptakerfi húsnæðis skal sýna fram á með mæliniðurstöðum að kerfið uppfylli staðalkröfur. Ef ekki reynist unnt að uppfylla skilyrði staðals, skal verktaki gera grein fyrir ástæðunni í tækniskýrslu. Í sambandi við gerð verktilboðs skal verkkaupi vera vakandi yfir því að gert sé ráð fyrir stækkunarmöguleikum sem eru fyrirsjáanlegir í framtíðinni. Ef eigandi kerfisins vill reikna með að kerfið verði stækkað að umfangi, eða að flutningsgeta þess verði aukin í framtíðinni, skal það tekið fram í verksamningi við verktakann. Öll fjarskiptakerfi skulu þola rafsegultruflanir, bæði truflanir sem berast utanfrá, t.d. frá aflstrengjum annarra kerfa, eða truflanir á aflfæðingu búnaðar. Þá skulu kerfin uppfylla íslenska og evrópska staðla um útsendar rafsegultruflanir (EMC).

Hafðu samband í síma 520-7150 varðandi þennan staðal.

Mynd sem fylgir ÍST 151:2016

ÍST 151:2016

Þessi staðall byggist á evrópskum stöðlum sem hafa verið staðfestir sem íslenskir staðlar, svo sem CENELEC-stöðlunum, reglum Póst-og fjarskiptastofnunar númer 1111/2015 um innanhúss fjarskiptalagnir og hefðum og venjum um gott handverk og frágang. Staðallinn ÍST 151:2016 tekur við af tækniforskriftinni TS 151:2009 sem er fallin úr gildi. Þessi staðall er saminn fyrir hönnuði, verktaka, kaupendur og seljendur íbúðarhúsnæðis til að húsnæðið uppfylli nútímalegar kröfur. Þetta á við um nýbyggingar, endurnýjun fjarskiptalagna og -búnaðar í eldri húsum og viðhald. Staðallinn fjallar bæði um hönnun, efnisval, handverk og skil á verki. Verkkaupi getur nú gengið frá samningi við verktaka áður en verk er hafið, þar sem tekið er fram að verkið skuli vera unnið samkvæmt ÍST 151:2016. Með þessu tryggir verkkaupi sér eftirfarandi: – að tæknilegum stöðlum sé fylgt, – að lagnir séu í samræmi við þann flokk húsnæðis sem hann kýs, – að frágangur á lögnum sé fullnægjandi, – að skýrslu og teikningu
Verð: 13.744 kr.
Menu
Top