ÍST EN ISO 14001:2015 (íslensk þýðing)

Staða:

Gildistaka - 15.11.2015

Íslenskt heiti:

Umhverfisstjórnunarkerfi - Kröfur með leiðbeiningum

Enskt heiti:

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Tengdur staðall:

ISO 14001:2015

Tækninefnd:

CEN/SS S26

ICS flokkur:

13.020

Auglýst:

18.11.2015

Umfang (scope):

Í þessum alþjóðastaðli eru tilgreindar kröfur sem gerðar eru til umhverfisstjórnunarkerfis sem skipulagsheild getur notað til að bæta umhverfisframmistöðu sína. Þessi alþjóðastaðall er ætlaður fyrir skipulagsheildir sem vilja hafa kerfisbundna stjórn á umhverfisábyrgð sinni og leggja þannig sitt af mörkum til grunnstoða um umhverfislega sjálfbærni. Þessi alþjóðastaðall hjálpar skipulagsheild að ná tilætlaðri útkomu með umhverfisstjórnunarkerfi sínu, en slíkt hefur gildi fyrir bæði umhverfið, skipulagsheildina sjálfa sem og hagsmunaaðila. Í samræmi við umhverfisstefnu skipulagsheildarinnar felur tilætluð útkoma umhverfisstjórnunarkerfis í sér: – bætta umhverfisframmistöðu, – uppfyllingu á hlítingu við skyldur, – að ná umhverfismarkmiðum. Allar skipulagsheildir, óháð stærð, gerð og eðli geta beitt þessum alþjóðastaðli, og hann gildir um umhverfisþætti þeirrar starfsemi og þjónustu sem skipulagsheildin hefur ákvarðað að mögulegt sé að stýra eða hafa áhrif á með tilliti til vistferilssjónarmiða. Þessi alþjóðastaðall tilgreinir ekki tiltekin viðmið um umhverfisframmistöðu. Þennan alþjóðastaðal má nota, í heild sinni eða að hluta, til þess að bæta umhverfisstjórnun með kerfisbundnum hætti. Hins vegar eru fullyrðingar um samræmi við þennan alþjóðastaðal óásættanlegar nema allar kröfur hans séu felldar inn í umhverfisstjórnunarkerfi skipulagsheildar og þær uppfylltar án undantekninga.
Verð 28.954 kr.
Skráðu þig inn til þess að skoða sýnishorn
Skráðu þig inn til þess að vakta þennan staðal
Skráðu þig inn til þess að kaupa þennan staðal
Mynd sem fylgir EN ISO 14001:2015/prA1

EN ISO 14001:2015/prA1

Umhverfisstjórnunarkerfi - Kröfur með leiðbeiningum
Verð: 5.356 kr.
Mynd sem fylgir ÍST EN ISO 14001:2004 (íslensk þýðing)

ÍST EN ISO 14001:2004 (íslensk þýðing)

Í þessum alþjóðastaðli eru tilgreindar kröfur til umhverfisstjórnunarkerfis sem gera fyrirtæki kleift að þróa og innleiða stefnu og markmið í umhverfismálum með hliðsjón af lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem fyrirtækið undirgengst, og upplýsingum um umtalsverð umhverfisáhrif. Hann gildir um þá umhverfisþætti sem fyrirtækið getur stýrt og haft áhrif á. Í staðlinum sjálfum eru ekki settir fram sérstakir mælikvarðar á frammistöðu í umhverfismálum. Þessum alþjóðlega staðli má beita í hverju því fyrirtæki sem vill a) koma upp, innleiða, viðhalda og bæta umhverfisstjórnunarkerfi, b) fá fullvissu um að starfsemi þess samræmist yfirlýstri umhverfisstefnu þess, c) sýna fram á samræmi við þennan alþjóðastaðal með því að 1) ákvarða og lýsa sjálft yfir samræmi, eða 2) leita eftir staðfestingu á samræmi hjá aðilum sem hafa hagsmuna að gæta varðandi fyrirtækið, s.s. viðskiptavinum, eða 3) leita eftir staðfestingu á eigin yfirlýsingu um samræmi hjá aðila utan fyrirtækisins, eða 4) leita eftir vottu
Verð: 12.239 kr.
Menu
Top