0 hlutir í körfunni
Heildarupphæð: 0 kr.Auglýsingar

HÖNNUÐIR ATHUGIÐ!

Auglysing_Thjodarvidaukar

ÍST 45:2016

   
Verð: 17.446 kr. 
   

Senda á vin Senda á vin

Staða: Gildistaka   1.5.2016   Í gildi 
Enskt heiti: Acoustic conditions in buildings - Sound classification of various types of buildings
Íslenskt heiti: Hljóðvist - Flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Tækninefnd: ÍST   BSTR
ICS flokkur:
17,14 Hljóðfræði og hljóðmælingar
91,12 Verndun og varnir á og í byggingum
Auglýst: 1.5.2016
Umfang (scope): Í staðli þessum eru tilgreind viðmiðunargildi (hámarkseða lágmarksgildi) fyrir hljóðflokka í formi – lofthljóðeinangrunar, – högghljóðeinangrunar, – ómtíma (eða hljóðísogs), – hljóðstigs. Viðmiðunargildi í staðlinum eru tilgreind fyrir íbúðarhúsnæði, skóla, frístundaheimili og aðrar kennslubyggingar, sjúkrahús og hjúkrunarstofnanir, gististaði, skrifstofur o.s.frv. Viðmiðunargildunum er skipt niður í fjóra hljóðflokka fyrir hverja gerð byggingar eða hvert notendasvæði, allt eftir því til hvers á að nota rými og hverjar byggingarkröfurnar eru. Uppfylla verður öll viðmið fyrir hljóðvist, eins og þau gilda um hvern flokk fyrir sig, svo hægt sé að flokka byggingu eða hluta af byggingu í hljóðflokk. Í viðauka A (til upplýsingar) eru gefnar leiðbeiningar um mat á samræmi. Nota má staðalinn til þess að flokka byggingar eða hluta af byggingum á grundvelli hljóðvistar í byggingunni, til að gera meiri kröfur til hljóðvistar en lágmarkskröfur í tæknilýsingum segja til um fyrir byggingar í heild eða að hluta og til að setja hljóðkröfur við endurnýjun. Hann gefur hlutaðeigandi aðilum færi á að skilgreina hljóðflokka fyrir byggingar og leiðbeinir um hvernig uppfylla eigi hljóðkröfur. Staðallinn gefur einnig kost á að setja fram stöðluð viðmiðunargildi fyrir hljóðvist í byggingum. Við gerð staðalsins var leitast við að viðmiðunargildi hljóðflokks C væru sambærileg og viðmiðunargildi núgildandi reglugerða. Ekki eru gefnir upp flokkar fyrir hljóðeinangrun á milli vinnurýma í iðnaði, handiðnum, verslun o.þ.h. Viðmið um hljóðeinangrun í þannig vinnurýmum eru skilgreind eftir eðli starfseminnar og hafa ekki verið tekin með í þessum staðli. Einungis eru tilgreind viðmiðunargildi fyrir ómtíma og hljóðísog í þannig vinnurýmum. Sjá kafla 11. Flokkarnir í staðlinum byggjast á mælingaaðferðum í samræmi við staðla eins og tilgreint er í 2., 3. og 4. kafla. Viðmiðunargildi hljóðflokka varða mælingar á staðnum. Í kafla 2 Tilvísanir er að finna tilvísanir til viðeigandi staðla. Skilgreindir flokkar hljóðstigs gilda bæði um hljóðstig innanhúss (frá tæknibúnaði og ytri hljóðgjöfum) og hljóðstig á útisvæðum (frá tæknibúnaði og/eða öðrum hljóðgjöfum utanhúss). Hvorki einstakir hljóðgjafar né samanlagt hljóðstig frá fleiri en einum hljóðgjafa mega fara yfir viðmiðunargildi hljóðstigs. Viðmiðunargildi fyrir hljóðstig í flokkum A og B fyrir íbúðarhúsnæði gilda einnig um notkun annars tæknibúnaðar á sömu notendasvæðum eða í sömu notaeiningu.
Afhendingarmáti:
  • Tölvupóstur
  • Pappír
Fjöldi eintaka:
 
Þessi síða notar vefkökur (e. cookies).

Nánari upplýsingar

Samþykkja