Fagstjórn í gæða- og umhverfismálum

Fagstjórn í gæða- og umhverfismálum hefur starfað á vegum Staðlaráðs Íslands frá því í september 1991. Verksvið fagstjórnarinnar nær til gæðamála, vottunar og prófana. Hlutverk hennar felst meðal annars í að veita ráðgjöf um hvaða staðla á þessum sviðum sé vænlegt að þýða á íslensku, forgangsraða verkefnum, móta stefnu varðandi þátttöku Íslands í fjölþjóðlegu staðlasamstarfi og stuðla að framgangi stöðlunar í gæðamálum á Íslandi. 

Eftir að Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO hófu að vinna að gerð umhverfisstjórnunarstaðla hefur fagstjórnin einnig sinnt því sviði hér á landi.

Umsjón með starfi fagstjórnarinnar hefur Arngrímur Blöndahl, verkefnastjóri hjá Staðlaráði Íslands.

Menu
Top