Alþjóðlegir staðlar og ævintýraferðir 16.01.19

 Aevintyraferdir


Ævintýraferðir af ýmsu tagi fara vaxandi víða um heim, hvort sem um er að ræða ferðir sem seldar eru af ferðaþjónustufyrirtækjum með hagnað í huga eða ferðir á vegum annarra. Slíkar ferðir fela gjarnan í sér þrautir og áhættu sem liggja fyrir áður en lagt er af stað. Eða ættu að gera það. Að taka ásættanlega áhættu er hluti af skemmtuninni en felur þá líka í sér hættu, eins og gefur að skilja. Til að skemmtunin geti orðið sem best þurfa þeir sem bjóða ævintýraferðir að gera eins miklar öryggisráðstafanir við skipulagningu þeirra og framkvæmd og kostur er.

Staðlaröð og handbók

Alþjóðlegi staðallinn ISO 21101 Adventure tourism - Safety management systems - Requirements(Ævintýraferðaþjónusta - Öryggis-stjórnunarkerfi - Kröfur) hefur þann tilgang að setja fram lágmarkskröfur sem gera þarf til öryggisstjórnunarkerfis þeirra sem bjóða upp á ævintýraferðir. Staðallinn tiltekur hvernig fyrirtæki af því tagi skuli reka og stýra starfsemi sinni með tilliti til öryggis. Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO hafa jafnframt gefið út handbók með leiðbeiningum um notkun staðalsins. Heiti bókarinnar er ISO 21101 - Adventure tourism - Safety management systems - A practical guide for SMEs. Bókina er hægt að panta hjá Staðlaráði.

Í sömu staðlaröð eru tvö önnur skjöl um sama efni. Annars vegar tækniskýrslan ISO/TR 21102, sem fjallar um æskilega hæfni þeirra sem leiða ævintýraferðir, að köfunarferðum undanskildum, en um slíkar ferðir er fjallað í sérstökum stöðlum. Fullt heiti tækniskýrslunnar er ISO/TR 21102 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence. Hins vegar er það staðallinn ISO 21103 Adventure tourism - Information for participants. Eins og heitið gefur til kynna, tiltekur staðallinn þær lágmarksupplýsingar sem þurfa að liggja fyrir áður en lagt er af stað, bæði af hálfu þátttakenda í ævintýraferðum og þeirra sem sjá um og bjóða ferðirnar.

Allir nefndir staðlar eru fáanlegir í Staðlabúðinni á vef Staðlaráðs

Það er kunnara en frá þurfi að greina, að vöxtur í íslenskri ferðaþjónustu hefur verið gríðarlegur á umliðnum örfáum árum, og óhætt að tala um að sprenging hafi orðið. Vöxturinn reynir óhjákæmilega á með margvíslegum hætti og krefst fjölbreyttra aðgerða á mörgum sviðum, þar á meðal agaðri og faglegri vinnubragða. Í þeim efnum eru staðlar dýrmæt verkfæri. Auk alþjóðlegra staðla er að finna í Staðlabúðinni á vef Staðlaráðs fjölmarga íslenska og alþjóðlega staðla sem varða ferðaþjónustu.

Staðlaráð Íslands    Þórunnartúni 2, 3. hæð, 105 Reykjavík    Kennitala: 591193 2019    Opnunartími    Sími 520 7150 fax 520 7171

Þessi síða notar vefkökur (e. cookies).

Nánari upplýsingar

Samþykkja