Námskeið og viðburðir

Dags/tími: 10.2.2021
Lengd: 420 mínútur
Hámarksfjöldi þátttakenda: 14
Skráning hefst: 7.1.2021
Skráningu lýkur: 10.2.2021
Verð: 59.000 kr.
Leiðbeinandi: Marinó G. Njálsson, tölvunarfræðingur og sérfræðingur í stjórnun upplýsingaöryggis.

Skrá mig  

Dags/tími: 24.2.2021
Lengd: 420 mínútur
Hámarksfjöldi þátttakenda: 14
Skráning hefst: 22.12.2020
Skráningu lýkur: 24.2.2021
Verð: 52.000 kr.
Leiðbeinandi: Guðmundur Svanberg Pétursson, ráðgjafi.

Skrá mig  

Fjarnámskeið: Jafnlaunastaðallinn ÍST 85 - Lykilatriði og notkun

Sjá nánari upplýsingar og dagskrá í yfirliti yfir námskeið

Dags/tími: 11.3.2021
Lengd: 180 mínútur
Hámarksfjöldi þátttakenda:
Skráning hefst: 7.1.2021
Skráningu lýkur: 11.3.2021
Verð: 40.000 kr.
Leiðbeinandi: Leiðbeinandi: Anna Beta Gísladóttir, verkfræðingur.

Skrá mig  

FJARNÁMSKEIÐ: Innri úttektir með hliðsjón af ISO 19011

Sjá nánari upplýsingar og dagskrá í yfirliti yfir námskeið

Dags/tími: 24.3.2021
Lengd: 290 mínútur
Hámarksfjöldi þátttakenda:
Skráning hefst: 8.1.2021
Skráningu lýkur: 24.3.2021
Verð: 47000
Leiðbeinandi: Guðmundur Svanberg Pétursson, ráðgjafi

Skrá mig  

FJARNÁMSKEIÐ: Neyðarlýsingarkerfi - Staðlar sem öflug verkfæri

Sjá nánari upplýsingar og dagskrá í yfirliti yfir námskeið

Dags/tími: 3.4.2021
Lengd: 210 mínútur
Hámarksfjöldi þátttakenda: 14
Skráning hefst: 7.12.2020
Skráningu lýkur: 15.4.2021
Verð: 42000
Leiðbeinandi: Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, lýsingarhönnuður og formaður Ljóstæknifélags Íslands.

Skrá mig  

Yfirlit yfir námskeið

Staðlaráð býður námskeið um notkun staðla, almenn námskeið jafnt og sérnámskeið fyrir fyrirtæki, félög og stofnanir. Við leggjum metnað okkar í að bjóða námskeið sem hafa skýr námsmarkmið og skila þátttakendum aukinni færni.

Áhættustjórnun með hliðsjón af ISO 31000 - FJARNÁMSKEIР

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur þekki uppbyggingu ISO 31000 og kunni að beita staðlinum við að koma á ramma fyrir áhættustjórnun og gera áhættumat. – Lögð er áhersla á áhættustjórnun sem hluta stjórnunarkerfis, til dæmis samkvæmt ISO 9001.- Auk þess að fjalla um uppbyggingu og áherslur ISO 31000 og notkun staðalsins við gerð áhættumats er farið yfir tengsl hans við staðalinn ISO 31010. Verkefnavinna unnin með leiðbeinanda. - Leiðbeinandi: Sveinn V. Ólafsson verkfræðingur.

CE-merking véla - Hvað þarf að gera og hvernig? - FJARNÁMSKEIÐ - haustönn 2021

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur verði færir um að greina hvort vörur falli undir vélatilskipun ESB og læri hvernig á að CE-merkja slíkar vörur. - Leiðbeinendur: Arngrímur Blöndahl hjá Staðlaráði Íslands og Ágúst Ágústsson hjá Vinnueftirliti.

Gæðastjórnun samkvæmt ISO 9001 - Lykilatriði og uppbygging gæðastjórnunarkerfis - FJARNÁMSKEIÐ 24. og 25. febrúar 2021

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur þekki megináherslur og uppbyggingu gæðastjórnunarkerfis og hvernig stöðlum er beitt til að koma á slíku kerfi. Að þeir þekki kröfurnar í ISO 9001 og hvernig þær eru innleiddar til að koma á vottunarhæfu gæðastjórnunarkerfi. - Þátttakendur vinna verkefni í samvinnu við leiðbeinanda. - Leiðbeinandi: Guðmundur Svanberg. Pétursson, ráðgjafi.

Innri úttektir með hliðsjón af ISO 19011 - FJARNÁMSKEIÐ 24. mars 2021

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur skilji til hlítar tilgang og ferli innri úttekta á stjórnunarkerfum með hliðsjón af ISO 19011, geti gert grein fyrir mikilvægustu atriðum slíkra úttekta og séu að loknu námskeiðinu færir um að framkvæma innri úttekt í samvinnu við reyndan úttektarmann. - Á námskeiðinu er byrjað á kynningu á kröfum og viðmiðum sem liggja til grundvallar innri úttekt. Síðan er farið yfir grundvallaratriði og skipulag innri úttekta með hliðsjón af staðlinum ISO 19011 Leiðbeiningar um úttektir stjórnunarkerfa. - Leiðbeinandi: Guðmundur Svanberg Pétursson, ráðgjafi.

Jafnlaunastaðallinn ÍST 85 - Lykilatriði og notkun - FJARNÁMSKEIÐ 11. mars 2021

Markmið námskeiðisins er að þátttakendur þekki meginatriði og helstu ferla jafnlaunastaðalsins ÍST 85 Jafnlaunakerfi - Kröfur og leiðbeiningar og geti beitt staðlinum við jafnlaunastjórnun og launaákvarðanir. - Námskeið er ætlað fyrirtækjum og stofnunum sem eru að undirbúa fyrstu skref í innleiðingu jafnlaunastaðalsins og vilja fá yfirsýn yfir uppbyggingu hans og notkun, helstu verkefni framundan og hvernig best er að hefja  innleiðingarferlið. - Farið verður yfir uppbyggingu staðalsins, helstu ferla sem skipulagsheildir þurfa að skilgreina og samverkun þeirra á milli. - Leiðbeinandi: Anna Beta Gísladóttir, verkfræðingur.

Neyðarlýsingarkerfi - Staðlar sem öflug verkfæri - FJARNÁMSKEIÐ 15. apríl 2021

Námskeið fyrir hönnuði brunakerfa, lýsingarhönnuði, raflagnahönnuði, arkitekta, innanhússarkitekta, verkfræðinga, rafvirkja, úttektaraðila og viðhaldsmenn neyðarlýsingarkerfa. - Markmið námskeiðsins er að þáttakendur þekki helstu neyðarlýsingarstaðla og geti notfært sér þá við hönnun, uppsetningu, úttekt og viðhald á neyðarlýsingarkerfum. - Leiðbeinandi: Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, lýsingarhönnuður og formaður Ljóstæknifélags Íslands..

Stjórnun upplýsingaöryggis samkvæmt ISO/IEC 27001 - FJARNÁMSKEIÐ 10. og 11. febrúar 2021

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti gert grein fyrir lykilatriðum staðlanna ISO/IEC 27002 og ISO/IEC 27001 og þekki hvernig þeim er beitt við stjórnun upplýsingaöryggis í fyrirtækjum og stofnunum. - Leiðbeinandi: Marinó G. Njálsson, tölvunarfræðingur og sérfræðingur í stjórnun upplýsingaöryggis.

Vernd persónuupplýsinga - Hagnýtar aðferðir samkvæmt ISO/IEC 27701 - FJARNÁMSKEIР- haustönn 2021

Námskeiðið ætlað þeim sem vilja vinna á skipulegan hátt við að uppfylla ákvæði persónuverndarlaga og reglugerðar ESB um persónuvernd, GDPR. - Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti gert grein fyrir uppbyggingu og samhengi staðalsins ISO/IEC 27701 og beitt honum á hagnýtan hátt við að uppfylla kröfur laga og reglna um vernd persónuupplýsinga. - Leiðbeinandi: Marinó G. Njálsson, tölvunarfræðingur og sérfræðingur í stjórnun upplýsingaöryggis.

 

Hægt er að óska nánari upplýsinga hjá Hirti Hjartarsyni með tölvupósti eða í síma 520 7150.

Menu
Top