FJARNÁMSKEIÐ: CE-merking véla

FJARNÁMSKEIÐ 2021

CE-merking véla - Hvað þarf að gera og hvernig?

Námskeið fyrir framleiðendur og innflytjendur véla

MARKMIÐ námskeiðsins er að þátttakendur verði færir um að greina hvort vörur falli undir vélatilskipun ESB og læri hvernig á að CE-merkja slíkar vörur.

Óheimilt er að markaðssetja vörur án CE-merkis á Evrópska efnahagssvæðinu, heyri þær undir svokallaðar nýaðferðartilskipanir Evrópusambandsins. Því er brýnt fyrir framleiðendur og innflytjendur véla að gæta að því hvort vörur þeirra heyri undir tilskipanirnar og uppfylli kröfur þeirra. Framleiðendur og innflytjendur bera sjálfir ábyrgð á að vörur þeirra séu CE-merktar, ef við á. Eftir að varan hefur verið CE-merkt má markaðssetja hana án hindrana í öllum löndum EFTA og ESB.

Dagskrá fyrri dags

CE-merkingin
13:00-13:40 Forsaga – þýðing og mikilvægi CE-merkisins
13:40-13:50 hlé (10 mín)
13:50-14:30 Nýja aðferðin - New Approach – Samræður, spurt og svarað
14:30-14:50 kaffihlé (20 mín.)
14:50-15:30 CE-merkingar - Tengsl tilskipana og staðla – Samræður, spurt og 
15:30-15:40
hlé (10 mín.)
15:40-16:00
Samræmismat 
16:00-16:40 Samræmisyfirlýsing framleiðanda / ábyrgð innflytjanda
Tæknilýsing – Samræður, spurt og svarað
 
16:40 Fyrra degi slitið - Framhald næsta dag kl. 08:30

 

Dagskrá síðari dags

Vélatilskipunin - Reglugerðir / Tilskipanir
08:30-09:10 Vélatilskipunin, aðrar tilskipanir og reglugerðir
09:10-09:20 hlé (10 mín)
09:20-10:00 Áhættumatið - Samræður, spurt og svarað
10:00-10:20 kaffihlé (20 mín.)
10:20-11:00 Verkefni A: Meginreglur – Samræður, spurt og svarað
11:00-11:10 hlé (10 mín.)
11:10-11:50 Dæmi
11:55-12:40 Niðurstöður - Samræður, spurt og svarað
   
12:40 Námskeiði slitið


Dagsetning: 2021
Staður: Staðlaráð Íslands, Skúlatúni 2.
Verð: 59.000 kr.
Leiðbeinendur:
Arngrímur Blöndahl tæknifræðingur hjá Staðlaráði og Ágúst Ágústsson tæknifræðingur hjá Vnnueftirlitinu
Menu
Top