0 hlutir í körfunni
Heildarupphæð: 0 kr.



Auglýsingar

HÖNNUÐIR ATHUGIÐ!

Auglysing_Thjodarvidaukar

Leita að stöðlum


Númer staðals (t.d. 899-1) Forskeyti og númer staðals (t.d. ÍST EN 899) Orð úr heiti staðals
Í gildi
Frumvörp (enn ekki í gildi)
Niðurfelldir

Ítarleg leit


Birta staðla á hverri síðu

Prentvæn útgáfa af niðurstöðum leitar
Birti niðurstöður 1 til 50 af 1297 þar af eru  Íslenskir (1284)  IEC (13) ISO (0)
1 2 3 4 … 26  Næsta
Niðurstöður leitar Fjöldi niðurstaðna: 1297  
CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014 Verð: 5.979 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   21.2.2014   Í gildi 

Enskt heiti:
Documents relevant to EN 301 549 "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe"

Íslenskt heiti:
Skjöl sem varða EN 301-549 "Aðgengiskröfur sem viðeigandi eru til nota við opinber innkaup á vörum og þjónustu á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) í Evrópu"
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



CEN/CLC/ETSI TR 101551 Verð: 4.752 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   21.2.2014   Í gildi 

Enskt heiti:
Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

Íslenskt heiti:
Leiðbeiningar um notkun viðmiða um almennt aðgengi sem viðeigandi eru til nota við opinber innkaup á vörum og þjónustu á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) í Evrópu
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



EN/CLC/ETSI/TR 101552:2014 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   21.3.2014   Í gildi 

Enskt heiti:
Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

Íslenskt heiti:
Leiðbeiningar um beitingu samræmismats varðandi aðgengiskröfur við opinber innkaup á vörum og þjónustu á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) í Evrópu
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST 151:2016 Verð: 9.115 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   15.12.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Telecommunications wiring in residential premises - Antenna systems, network systems, telephone systems, building management systems

Íslenskt heiti:
Fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði - Loftnetskerfi - Netkerfi - Símkerfi - Hússtjórnarkerfi
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



ÍST EN 300019-1-3:2014 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.5.2014   Í gildi 

Enskt heiti:
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3: Classification of environmental conditions; Stationary use at weatherprotected locations
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 300086:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.1.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður með innri eða ytri útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt tal; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 300296:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskiptabúnaður með innbyggð loftnet sem fyrst og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt tal; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 300341:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður sem notar innbyggt loftnet og sendir út merki sem vekja tiltekna svörun í móttökubúnaði; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 300392-5:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 300698:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.12.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum (VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum vatnaleiðum; Hluti 3: Samræmdur Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301166:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Tæknilegir eiginleikar og prófunarskilyrði fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað fyrir hliðræn og/eða stafræn fjarskipti (tal og/eða gögn) sem starfar á þröngbandsrásum og búinn er loftnetstengli; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301489-6:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 6: Sérstök skilyrði um búnað til aukinna stafrænna þráðlausra fjarskipta (DECT); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur gr. 3.1 (b) í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301489-31:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 31: Rafsegulsviðssamhæfi þráðlauss fjarskiptabúnaðar á tíðnisviðinu 9-315 kHz fyrir virkar læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga fyrir ofurlágorku (ULP-AMI) og jaðartæki með þeim (ULP-AMI-P); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur gr. 3.1 (b) í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipt
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301489-17:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   20.4.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað; Hluti 17: Sérstök skilyrði fyrir breiðbandsgagnasendingarkefi: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur gr. 3.1 (b) í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipt
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301489-15:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 15: Sérstök skilyrði um búnað fyrir radíóamatöra sem seldur er á neytendamarkaði; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur gr. 3.1 (b) í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301502:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Samræmdur Evrópustaðall um alheimsfarsímakerfi (GSM); Búnaður í fastastöðvar og magnara - varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301502:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   20.11.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Global System for Mobile communications (GSM); Base Station (BS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Samræmdur Evrópustaðall um alheimsfarsímakerfi (GSM); Búnaður í fastastöðvar og magnara - varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301559:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) and associated Peripherals (LP-AMI-P) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD): Virkar læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga fyrir lágorku (LP-AMI) og starfa á tíðnibilinu 483,5 MHz til 500 MHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301842-5:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.1.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 5: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Fjarskiptabúnaður til stafrænnar VHF tengingar milli loftfara og jarðstöðva (VDL), háttur 4; Tæknilegir eiginleikar og mæliaðferðir fyrir búnað á jörðu niðri; Hluti 5: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301843-6:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of the Directive 2014/53/EU; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 3.1b í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 6: Sérstök skilyrði um jarðstöðvar um borð í skipum sem starfa á tíðnisviði yfir 3 GHz
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301843-5:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 3.1b í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 5: Sérstök skilyrði um MF/HF sendi- og móttökubúnað í talstöðvum
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301843-4:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 3.1b í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 4: Sérstök skilyrði um þröngbandsmóttökutæki (NAVTEX) með beinni prentun (NBDP)
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301843-1:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Common technical requirements

Íslenskt heiti:
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 3.1b í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 1: Sameiginlegar tæknilegar kröfur
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 301908-1:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   20.11.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements

Íslenskt heiti:
IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 1: Inngangur og sameiginlegar kröfur
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302065-4:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using UWB technology below 10,6 GHz

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 4: Tæki sem skynja UWB tækni undir 10.6 GHz
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302065-3:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 3: Kröfur varðandi ofurbreiðbandstæknibúnað í farartækjum á vegum
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302065-2:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta, Hluti 2: Kröfur varðandi staðsetningarbúnað sem notar ofurbreiðbandstækni
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302217-4:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.10.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302217-2:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.10.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1,3 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 2: Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum frá 1,3 GHz til 86 GHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302217-1:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.10.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-independent common characteristics
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302264:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.10.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 77 GHz til 81 GHz; Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302372:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD): Búnaður til skynjunar og hreyfingar; Ratsjár til könnunar á vökvahæð í tönkum (TLPR) sem starfa á tíðnisviðunum 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz, og 77GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302537:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Ultra Low Power Medical Data Service (MEDS) Systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Ofurlágorkukerfi fyrir þjónustukerfi læknisfræðilegra gagna sem starfa á tíðnisviðunum 401 MHz til 402 MHz og 405 MHz til 406 MHz: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302561:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður sem notar óslitna eða slitna hjúpmótun (envelope modulation) og starfar á rásarbandvíddunum 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eða 150 kHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302855:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302858:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz or 24,05 GHz to 24,50 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki; Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 24,05 GHz til 24,25 GHz eða 24,05 GHz til 24,50 Ghz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 302977:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.11.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur Evrópustaðall um gervihnattajarðstöðvar, sem festar eru á ökutæki (VMES) á tíðnisviðinu 14/12 GHz, sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303039:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.2.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Multichannel transmitter specification for the PMR Service; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Forskrift fyrir fjölrása sendingarbúnað í einkafarstöðvar til nota á landi (PMR); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303339:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.11.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment operating in the 1 900 MHz to 1 920 MHz and 5 855 MHz to 5 875 MHz frequency bands; Fixed pattern antennas; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Bein breiðbandsfjarskipti milli loftfara og jarðstöðva; Búnaður sem starfar á tíðnisviðunum 1 900 MHz til 1 920 Mz og 5 855 MHz til 5 875 MHz; Fastmynstursloftnet; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303354:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Amplifiers and active antennas for TV broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Magnarar og virk loftnet til móttöku sjónvarpssendinga í íbúðarhúsnæði; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303360:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.6.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT);Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Obstacle Detection Radars for Use on Manned Rotorcraft

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki; Ratsjárbúnaður til nota við fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT) sem starfar á tíðnisviðinu 76 - 77 GHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB; Ratsjárbúnaður vegna hindrana til nota á mönnuðum þyrilvængjum
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303372-2:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   25.9.2016   Í gildi 

Enskt heiti:
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Indoor unit

Íslenskt heiti:
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá gervihnöttum; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB; Hluti 2: Innanhúseining
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303372-1:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.1.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part-1: Outdoor unit receiving in the 10,7 GHz to 12,75 GHz frequency band

Íslenskt heiti:
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá gervihnöttum; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB; Hluti 1: Utanhúseining með móttöku á tíðnisviði 10,7 GHz til 12,75 GHz
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303396:2016 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices; Measurement Techniques for Automotive and Surveillance Radar Equipment
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303405:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   1.10.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Land Mobile Service; Analogue and Digital PMR446 Equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Farstöðvaþjónusta á landi; Hliðrænn og stafrænn PMR446 búnaður; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 303406:2017 Verð: Hafðu samband
 

Staða:  Gildistaka   20.4.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Short Range Devices (SRD); Social Alarms Equipment operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Íslenskt heiti:
Skammdræg tæki (SRD); Almenningsviðvörunarbúnaður til nota á tíðnisviðinu 25 MHz til 1000 MHz; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB
 
Leita þarf upplýsinga í síma 520-7150 til að kaupa þennan staðal


ÍST EN 50600-4-3:2016 Verð: 5.365 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



ÍST EN 50600-4-2:2016 Verð: 7.207 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 


Viðbætur og breytingar, verður bætt sjálfvirkt í körfu

ÍST EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02

ÍST EN 50600-4-1:2016 Verð: 4.874 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-1: Overview of and general requirements for key performance indicators
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



ÍST EN 50667;2016 Verð: 7.575 kr. 
 

Staða:  Gildistaka   15.3.2017   Í gildi 

Enskt heiti:
Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
 
Afhendingarmáti:
 • Tölvupóstur
 • Pappír
Fjöldi eintaka:
 



1 2 3 4 … 26  Næsta